បុគ្គលិកលក់អ៊ីនធឺណិត (Sales Adviser)

x1
Phnom Penh

Responsibilities:

 • ផ្សព្វផ្សាយលក់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតដល់អតិថិជន
 • លក់សម្រេចតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន
 • រៀបរាប់និងពន្យល់អំពីផលិតផល និងសេវាកម្មដល់អតិថិជន
 • រៀបចំ quotation អំពីកញ្ចប់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនដល់អតិថិជន

Requirements:

 • ភេទប្រុស អាយុចាប់ពី ២០ ដល់ ៣០ឆ្នាំ
 • ករិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី១២ឡើងទៅ
 • ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន និងស្គាល់ផ្នូវក្នុងក្រុងភ្នំពេញច្បាស់លាស់
 • ផ្តល់អទិភាពចំពោះបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធន៍លក់អ៊ិនធឺណិតពីមុនមក
 • មានចំនេះដឹងខ្ពស់ទាក់ទងនឹងសកម្មភាព ឬអត្តចរិកអតិថិជនក្នុងការលក់
 • អាចធ្វើការជាក្រុមបាន ត្រូវមានអត្តចរិកស្លូតបូត និង រូសរាយរាក់ទាក់
 • មានភាពអត់ធ្មត់តស៊ូរ និងព្យាយាមក្នុងការធ្វើការ និងការស្វែងរកអតិថិជនថ្មី
 • អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
ពត៌មានកម្មវិធី

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងប្រវត្តិរូបទៅនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាល។

អាសយដ្ឋាន: ភ្នំពេញ: ផ្ទះលេខ 60 មហាវិថីមុនីវង្សសង្កាត់វត្តភ្នំខ័ណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ
អ៊ីមែល: jobs@cogetel.com.kh
ទូរស័ព្ទ: (+855) 81 78 52 78 (+855) 16 30 78 78 (Working Hour)

កាលបរិច្ឆេទបិទ:
31 October 2020

ចំណាំ
មានតែបេក្ខជនដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំងប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងសម្រាប់ការសំភាសន៍។ កម្មវិធីដែលទទួលបាននឹងមិនត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញទេ។

អាទិភាពសម្រាប់បេក្ខជនដើមឆ្នាំ!

GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer